Nolhaga Parkbad - tillbudsrapportering

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här rapporteras tillbud som rör allmänheten vid bad i Nolhaga Parkbad. Med tillbud avses sådana händelser som har resulterat i eller hade kunnat resultera i negativa konsekvenser med avseende på säkerhet, hälsa och/eller miljö i verksamheten.

Rapporten med tillhörande utredning avseende orsaksanalys och vidtagna åtgärder ska medföra att verksamheten tar lärdom av inträffade incidenter.  

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden
kultur.utbildning@alingsas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Endast åtkomlig för personal i Nolgaga parkbad.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa