Sök tjänst

stäng x

"" gav  träffar

  Dölj filter 
     
     

  E-tjänster pga Covid-19 (2)

  Ekonomi (18)

  • Anmäl användare till Swedbanks kortportal

   Här anmäler du som närmaste chef anställda som ska ha tillgång till Swedbanks kortportal.

   Här anmäler du som närmaste chef anställda som ska ha tillgång till Swedbanks kortportal.

  • Anmäl företag, E-faktura

   Här kan du anmäla organisationer/företag som vill få E-faktura.

   Här kan du anmäla organisationer/företag som vill få E-faktura.

  • Ansökan om växelkassa

   Med denna E-tjänst kan verksamheten ansöka om en växelkassa till sitt försäljningsställe. Verksamheten kan också vid behov anmäla ändring om växelkassans storlek.

   Med denna E-tjänst kan verksamheten ansöka om en växelkassa till sitt försäljningsställe. Verksamheten kan också vid behov anmäla ändring om växelkassans storlek.

  • Beslutsstöd - behörighet

   Med den här E-tjänsten kan du anmäla ny användare, komplettera och ta bort behörighet, avsluta användare. Du kan också anmäla behörighetsproblem som att en användare inte ser rätt ansvar i ekonomirapporterna.

   Med den här E-tjänsten kan du anmäla ny användare, komplettera och ta bort behörighet, avsluta användare. Du kan också anmäla behörighetsproblem som att en användare inte ser rätt ansvar i ekonomirapporterna.

  • Betalkort/inköpskort

   Med denna E-tjänst kan en chef ansöka om betal- eller inköpskort för sin medarbetare.

   Med denna E-tjänst kan en chef ansöka om betal- eller inköpskort för sin medarbetare.

  • Betalningsdag - ändra

   Om du upptäcker att en faktura har gått iväg med fel betalningsdag kan du skicka in denna E-tjänst med ändring av betalningsdag. 

   Om du upptäcker att en faktura har gått iväg med fel betalningsdag kan du skicka in denna E-tjänst med ändring av betalningsdag. 

  • Handkassekort - ansök

   Med denna E-tjänst kan du som ansvarig chef ansöka om nytt handkassekort för din verksamhet. Om verksamheten har haft kort tidigare och det ska ersättas använd E-tjänsten Handkassekort - Ändra.

   Med denna E-tjänst kan du som ansvarig chef ansöka om nytt handkassekort för din verksamhet. Om verksamheten har haft kort tidigare och det ska ersättas använd E-tjänsten Handkassekort - Ändra.

  • Handkassekort - ändra

   Här kan du avsluta  eller ersätta ett handkassekort. Du kan också ändra beloppet på kortet.

   Här kan du avsluta  eller ersätta ett handkassekort. Du kan också ändra beloppet på kortet.

  • Maskiner och inventarier - såld, stulen, slängd flyttad

   Du skickar in E-tjänsten när en inventarie, maskin, bil eller likande har blivit stulen, såld, flyttad eller skrotad. 

   Du skickar in E-tjänsten när en inventarie, maskin, bil eller likande har blivit stulen, såld, flyttad eller skrotad. 

  • Rapportera in önskemål - Beslutstöd

   Här kan du rapportera in önskemål om förändring/utveckling av kommunens beslutsstödssystem.

   Här kan du rapportera in önskemål om förändring/utveckling av kommunens beslutsstödssystem.

  • Swedbanks kortportal - ändra

   I denna E-tjänst kan du avsluta en användares behörighet. Du kan också ändra behörighet för en användare.

   I denna E-tjänst kan du avsluta en användares behörighet. Du kan också ändra behörighet för en användare.

  • Utlandsbetalning

   Med denna E-tjänst kan du skicka in ett underlag för en utlandsbetalning.

   Med denna E-tjänst kan du skicka in ett underlag för en utlandsbetalning.

  Fika och catering (4)

  Inköp och upphandling (8)

  • Bussresa

   I denna e-tjänst kan du:

   1. Beställa bussresa direkt, om resan är angiven i prislistan.
   2. Begära offert på bussresa utanför angiven prislista (konkurrensutsättning).

   I denna e-tjänst kan du:

   1. Beställa bussresa direkt, om resan är angiven i prislistan.
   2. Begära offert på bussresa utanför angiven prislista (konkurrensutsättning).
  • Namnskylt - beställning

   Här beställer du namnskylt med Alingsås kommuns logotyp.

   Här beställer du namnskylt med Alingsås kommuns logotyp.

  IT (16)

  Lön och HR (53)

  • Anmäla medarbetare till avancerad resursplanering/ resurspass

   Denna e-tjänsten används för att anmäla månadsanställd personal till avancerad resursplanering.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   Denna e-tjänsten används för att anmäla månadsanställd personal till avancerad resursplanering.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Anmäla timavlönad (ej i Time Care Pool)

   Anmälan av timavlönad för användaruppgifter (AnvändarID) och rapportering av tid i självservice (gäller ej timavlönad i Time Care Pool)

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

    

   Anmälan av timavlönad för användaruppgifter (AnvändarID) och rapportering av tid i självservice (gäller ej timavlönad i Time Care Pool)

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

    

  • Anmäla/avsluta uppdrag som god man

   I denna E-tjänst anmäler du ny god man.
    

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   I denna E-tjänst anmäler du ny god man.
    

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Anmälan skyddsombud/fackligt ombud

   Här kan utsedd handläggare för respektive fackförbund anmäla, förlänga och avanmäla fackliga ombud, skyddsombud och huvudskyddsombud

   Här kan utsedd handläggare för respektive fackförbund anmäla, förlänga och avanmäla fackliga ombud, skyddsombud och huvudskyddsombud

  • Anmälan vård av svårt sjukt barn

   Anmälan vård av barn-svårt sjukt

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   Anmälan vård av barn-svårt sjukt

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.
  • Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension för förtroendevalda

   Ansökan om ålderspension för förtroendevald. Ansökan skall vara kommunens pensionshandläggare tillhanda senast tre månader innan pensionen skall börja betalas ut. 

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   Ansökan om ålderspension för förtroendevald. Ansökan skall vara kommunens pensionshandläggare tillhanda senast tre månader innan pensionen skall börja betalas ut. 

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Ansökan om semesterväxling för 2023

   Ansökan om växling av semesterdagstillägg mot ledig tid

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade

   Ansökan om växling av semesterdagstillägg mot ledig tid

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade

  • Arbetstidsschema Grund/Partiellt

   Via denna e-tjänst rapporteras medarbetarens arbetstider in utifrån sysselsättningsgrad till lön och chef signerar.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   Via denna e-tjänst rapporteras medarbetarens arbetstider in utifrån sysselsättningsgrad till lön och chef signerar.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Avsluta utvärderingsuppgift i Time Care Planering

   E-tjänsten används när utvärderingsuppgift ska tas bort/avslutas i Personec/Självservice.

   Medarbetaren tas bort ur time care multi access efter en nattkörning mellan systemen.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   E-tjänsten används när utvärderingsuppgift ska tas bort/avslutas i Personec/Självservice.

   Medarbetaren tas bort ur time care multi access efter en nattkörning mellan systemen.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Avsluta timanställning

   E-tjänsten används vid avslut av anställningar för timavlönade vikarie.

   Viktigt  att vikarien får information av chefen innan e-tjänsten skickas in till lön- och bemanningsenheten.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   E-tjänsten används vid avslut av anställningar för timavlönade vikarie.

   Viktigt  att vikarien får information av chefen innan e-tjänsten skickas in till lön- och bemanningsenheten.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Belastningsregister

   Denna e-tjänst används för att skicka in utdrag ur belastningsregister till lön- och bemanningsenheten. Utdrag ur belastningsregister skickas in enbart utav chef,  administratör eller samordnare. 

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade. För mer information kontakta lön och bemanningsenheten via telefon.

   Denna e-tjänst används för att skicka in utdrag ur belastningsregister till lön- och bemanningsenheten. Utdrag ur belastningsregister skickas in enbart utav chef,  administratör eller samordnare. 

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade. För mer information kontakta lön och bemanningsenheten via telefon.

  • Beslut om indragen sjukpenning

   E-tjänst för indragen sjukpenning

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   E-tjänst för indragen sjukpenning

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Beställa intyg

   Här kan du beställa Arbetsgivarintyg/Tjänstgöringsintyg/Inkomstintyg.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   Här kan du beställa Arbetsgivarintyg/Tjänstgöringsintyg/Inkomstintyg.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Beställarbehörighet för Time Care Pool

   Beställarbehörighet för Time Care Pool

   Beställarbehörighet för Time Care Pool

  • Beställning av ID-kort

   Via denna e-tjänsten kan du som chef beställa identitetskort 

   Via denna e-tjänsten kan du som chef beställa identitetskort 

  • Beställning av rekrytering

   Vid beställning av rekrytering, skapa kravprofil och skapa annons i Visma Recruit.

   Vid beställning av rekrytering, skapa kravprofil och skapa annons i Visma Recruit.

  • Centralt avtalad facklig tid

   Med denna e-tjänst ska fackförbunden årligen lämna in på vilka personer den centralt fackliga tiden fördelas och hur många timmar respektive person ska ha. Man kan även göra förändringar under året om man vill fördela tiden annorlunda, det vill säga flytta timmar ifrån en person till en annan.

   Med denna e-tjänst ska fackförbunden årligen lämna in på vilka personer den centralt fackliga tiden fördelas och hur många timmar respektive person ska ha. Man kan även göra förändringar under året om man vill fördela tiden annorlunda, det vill säga flytta timmar ifrån en person till en annan.

  • Familjehem

   I denna E-tjänst kan uppgifter för arvode/omkostnad rapporteras.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade

    

   I denna E-tjänst kan uppgifter för arvode/omkostnad rapporteras.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade

    

  • Fördelning av lön - flera personer

   Används om ni har lönefördelning för flera personer inom samma förvaltning, ladda upp ett underlag i e-tjänsten och skicka in. 

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   Används om ni har lönefördelning för flera personer inom samma förvaltning, ladda upp ett underlag i e-tjänsten och skicka in. 

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Fördelning av lön - för en person

   Fördelning av lön för 1 person.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   Fördelning av lön för 1 person.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Företagshälsovård - synpunkter och avvikelser

   Här kan du som chef eller annan beställare lämna synpunkter eller anmäla avvikelse på beställd eller genomförd tjänst inom företagshälsovården.

   Här kan du som chef eller annan beställare lämna synpunkter eller anmäla avvikelse på beställd eller genomförd tjänst inom företagshälsovården.

  • Försenad rapportering

   Denna e-tjänst används vid försenad rapportering. Exempelvis kan avvikelse för maj månad rapporteras i maj och fram till juni månads sista attest därefter är inrapporteringen för sen.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   Denna e-tjänst används vid försenad rapportering. Exempelvis kan avvikelse för maj månad rapporteras i maj och fram till juni månads sista attest därefter är inrapporteringen för sen.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Förskjuten arbetstid

   Endast chef kan skicka in denna e-tjänst!

   E-tjänsten används endast vid förändring av arbetstidens förläggning och ska inte tillämpas för att utöka en arbetstagares arbetstid, i så fall är det fråga om övertid eller fyllnadstid.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   Endast chef kan skicka in denna e-tjänst!

   E-tjänsten används endast vid förändring av arbetstidens förläggning och ska inte tillämpas för att utöka en arbetstagares arbetstid, i så fall är det fråga om övertid eller fyllnadstid.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Förtroendevalda - Anmälan förändring

   Här lämnas uppgifter för nytt/ändrat/avslutat uppdrag gällande förtroendevald i Alingsås Kommun, Alingsås/Vårgårda Räddningstjänst och ABAR.

   Här lämnas uppgifter för nytt/ändrat/avslutat uppdrag gällande förtroendevald i Alingsås Kommun, Alingsås/Vårgårda Räddningstjänst och ABAR.

  • Inbeordring under semester enligt AB

   • Om synnerliga skäl föreligger kan arbetsgivaren avbryta en arbetstagares semester. 
   • En bestämmelse i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser innebär att en arbetstagare som får sin semester avbruten under huvudsemestern (semester under perioden juni-augusti) kompenseras med en extra semesterdag för varje arbetsdag som skulle varit semesterdag, dock med högst 5 semesterdagar totalt under året.
   • Om medarbetarens semester är inlagd i TC-planering byter chef ut semestern mot ordinarie arbetstid.
   • E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.
   • Om synnerliga skäl föreligger kan arbetsgivaren avbryta en arbetstagares semester. 
   • En bestämmelse i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser innebär att en arbetstagare som får sin semester avbruten under huvudsemestern (semester under perioden juni-augusti) kompenseras med en extra semesterdag för varje arbetsdag som skulle varit semesterdag, dock med högst 5 semesterdagar totalt under året.
   • Om medarbetarens semester är inlagd i TC-planering byter chef ut semestern mot ordinarie arbetstid.
   • E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.
  • Introduktionsutbildning VoO

   Vilka ska genomföra introduktionsutbildning?

   Vilka ska genomföra introduktionsutbildning?

  • Inventering instruktörsutbildning HLR

   E-tjänst för inventering och anmälan av HLR-instruktör

   E-tjänst för inventering och anmälan av HLR-instruktör

  • Kaffeavdrag - ta bort

   Medarbetare i Alingsås kommun får kaffe eller te mot subventionerat avdrag om 240 kr per år. Ett avdrag sker  proportionerligt om 20 kr per månad oavsett frånvaro.

   Chef kan ta beslut om att ta bort avdraget i de fall då medarbetare ej nyttjar kaffe eller te på arbetsplatsen. 

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   Medarbetare i Alingsås kommun får kaffe eller te mot subventionerat avdrag om 240 kr per år. Ett avdrag sker  proportionerligt om 20 kr per månad oavsett frånvaro.

   Chef kan ta beslut om att ta bort avdraget i de fall då medarbetare ej nyttjar kaffe eller te på arbetsplatsen. 

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Kontakta Löneenheten (Förtroendevalda)

   Välkommen att kontakta löneenheten med din fråga.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

    

   Välkommen att kontakta löneenheten med din fråga.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

    

  • Kontaktperson - Kontaktfamilj - Stödförälder

   I denna E-tjänst kan uppgifter för arvode/omkostnad rapporteras.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade

   I denna E-tjänst kan uppgifter för arvode/omkostnad rapporteras.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade

  • Koppla schema från Time Care planering

   Uppgift till Lön och bemanningsenheten om scheman i Time Care planering  som kan kopplas för medarbetare i lönesystemet Personec.

   Här kan du med fördel ange flera personers schema i samma e-tjänst.

    

   Uppgift till Lön och bemanningsenheten om scheman i Time Care planering  som kan kopplas för medarbetare i lönesystemet Personec.

   Här kan du med fördel ange flera personers schema i samma e-tjänst.

    

  • LAS-period för timavlönad

    Via denna e-tjänst anmäler chef eller administratör anställningsperiod för rätt LAS-dagar. 

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

    Via denna e-tjänst anmäler chef eller administratör anställningsperiod för rätt LAS-dagar. 

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Lägesrapport Covid-19

   Förvaltningens dagliga lägesbild i förhållande till händelseutveckling av Covid-19

   Förvaltningens dagliga lägesbild i förhållande till händelseutveckling av Covid-19

  • Lägg på utvärderingsuppgift i Time Care Multi Access

   När medarbetaren är åter i tjänst och utvärderingsuppgift ska läggas på i Personec/Självservice. 

   Efter utvärderingsuppgift är pålagd från lön och bemanningsenheten går anställningen över till  Time Care Multi Access efter en nattkörning.

    

   När medarbetaren är åter i tjänst och utvärderingsuppgift ska läggas på i Personec/Självservice. 

   Efter utvärderingsuppgift är pålagd från lön och bemanningsenheten går anställningen över till  Time Care Multi Access efter en nattkörning.

    

  • Lönebeslut

   Denna E-tjänst används när chef behöver justera arbetstagarens lön.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   Denna E-tjänst används när chef behöver justera arbetstagarens lön.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Lönetillägg

   Beslut om lönetillägg.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   Beslut om lönetillägg.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Löneväxling till pensionspremie - överenskommelse

   Löneväxling gentemot pension

    

   Löneväxling gentemot pension

    

  • Ny placering för tillsvidareanställd medarbetare

   Placeringsmeddelande gäller för tillsvidareanställd med samma befattning, semestergrupp, sysselsättningsgrad och lön som enbart byter arbetsplats/enhet.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   Placeringsmeddelande gäller för tillsvidareanställd med samma befattning, semestergrupp, sysselsättningsgrad och lön som enbart byter arbetsplats/enhet.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Rättelse/ändring av uppgifter

   Här skickas ärende in t ex. när en beviljad frånvaro behöver ändras eller tas bort.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   Här skickas ärende in t ex. när en beviljad frånvaro behöver ändras eller tas bort.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Semester under sjukfrånvaro

   Semester rapporteras normalt i Självservice (eller Time Care planering) med undantag för semester under sjukfrånvaro som behöver rapporteras på via denna e-tjänst.
   Medarbetare kan ej få sjuklön från arbetsgivaren och samtidigt ha semester. Sjuklön utges dag 2-14 dagarna i sjuklöneperioden.

   Du har också rätt att få ersättning för en hel semesterdag även om du är sjukskriven på deltid. Lön- och bemanningsenheten behöver därför ändra till rätt löneorsak för att omfattningen på semesterdagen ska bli rätt utbetald.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   Semester rapporteras normalt i Självservice (eller Time Care planering) med undantag för semester under sjukfrånvaro som behöver rapporteras på via denna e-tjänst.
   Medarbetare kan ej få sjuklön från arbetsgivaren och samtidigt ha semester. Sjuklön utges dag 2-14 dagarna i sjuklöneperioden.

   Du har också rätt att få ersättning för en hel semesterdag även om du är sjukskriven på deltid. Lön- och bemanningsenheten behöver därför ändra till rätt löneorsak för att omfattningen på semesterdagen ska bli rätt utbetald.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Semesterdagar till timmar

   Ansökan semesterdagar till timmar.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

   Ansökan semesterdagar till timmar.

   E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

  • Sjuklön/vård av barn för timavlönad

   I denna e-tjänst rapporterar du om sjuklön och vård av barn. Du informerar om när du skulle ha arbetat och när du har varit frånvarande. 

   I denna e-tjänst rapporterar du om sjuklön och vård av barn. Du informerar om när du skulle ha arbetat och när du har varit frånvarande. 

  • Time Care - Mobilschema

   Här kan du som använder Time Care Planering/ Multi Access beställa en länk för att installera schema i din mobiltelefon.

   Här kan du som använder Time Care Planering/ Multi Access beställa en länk för att installera schema i din mobiltelefon.

  • Ändra skatteavdrag

   Här kan du som får lön/ersättning utbetald från Alingsås kommun begära högre skatteavdrag per månad än enligt Skatteverkets tabell.

   Ändring av skatteavdrag kan inte tas emot via telefon.

   Här kan du som får lön/ersättning utbetald från Alingsås kommun begära högre skatteavdrag per månad än enligt Skatteverkets tabell.

   Ändring av skatteavdrag kan inte tas emot via telefon.

  Omsorg och stöd (4)

  Telefoni (2)

  Utbildning och barnomsorg (15)

  • Anmälan till språkombudsutbildning - Campus

   Här anmäler du dig om du vill delta i Campus Alingsås språkombudsutbildning inom vård- och omsorg våren 2023.

   Här anmäler du dig om du vill delta i Campus Alingsås språkombudsutbildning inom vård- och omsorg våren 2023.

  • Anmälan till utbildning i svenska för invandrare - Campus

   Här anmäler personal sökande som saknar fullständigt personnummer till utbildning i svenska för invandrare (sfi).

   Här anmäler personal sökande som saknar fullständigt personnummer till utbildning i svenska för invandrare (sfi).

  • Ansökan/beställning av studiehandledning

   Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål så att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen samtidigt som de lär sig det svenska språket. Ett sätt att tillgodose det behovet kan vara att ge eleven studiehandledning på modersmålet.

   En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen. Ansvarig rektor tillstyrker eller avslår en ansökan/beställning om rätten till studiehandledning. Tilldelning av studiehandledning beslutas avenhetschef för modersmål.

   Det ligger i skolans uppdrag att organisera undervisningen för elever med ett annat modersmål så att de ges förutsättningar att utveckla kunskaper i skolans alla ämnen samtidigt som de lär sig det svenska språket. Ett sätt att tillgodose det behovet kan vara att ge eleven studiehandledning på modersmålet.

   En elev som inte klarar att följa undervisningen på svenska har rätt att få stöd i form av studiehandledning på sitt modersmål om hon eller han riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i ett eller flera ämnen. Studiehandledning på modersmålet regleras i 5 kap. 4 § skolförordningen. Ansvarig rektor tillstyrker eller avslår en ansökan/beställning om rätten till studiehandledning. Tilldelning av studiehandledning beslutas avenhetschef för modersmål.

  • Beslut om ställföreträdande rektor SL 2 kap 9 §

   Rektor utser och beslutar om ställföreträdare upp till sju arbetsdagar. Vid mer än sju arbetsdagar utser och beslutar verksamhetschef för förskolan/grundskolan ställföreträdare.

   Rektor utser och beslutar om ställföreträdare upp till sju arbetsdagar. Vid mer än sju arbetsdagar utser och beslutar verksamhetschef för förskolan/grundskolan ställföreträdare.

  • Digital lärresurs - säkerhetsbedömning

   Verksamheter inom BoU och KoU som vill köpa in en digital lärresurs (eller använda en gratisresurs) måste först säkerställa att resursen och dess informationsbehandling används korrekt och säkert enligt gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter (GDPR).

   Som digital lärresurs räknas exempelvis appar, webbtjänster och tillägg.

   Verksamheter inom BoU och KoU som vill köpa in en digital lärresurs (eller använda en gratisresurs) måste först säkerställa att resursen och dess informationsbehandling används korrekt och säkert enligt gällande lagstiftning för behandling av personuppgifter (GDPR).

   Som digital lärresurs räknas exempelvis appar, webbtjänster och tillägg.

  • Ekonomifunktionen på barn- och ungdomskontoret

   E-tjänst för att få hjälp av barn- och ungdomsförvaltningens ekonomifunktion med följande ärenden:

   • Behörighet i system
   • Rättning av lön
   • Rättning av faktura
   • Fakturering

   E-tjänst för att få hjälp av barn- och ungdomsförvaltningens ekonomifunktion med följande ärenden:

   • Behörighet i system
   • Rättning av lön
   • Rättning av faktura
   • Fakturering
  • Fel- och stöldanmälan av personalverktyg och iPads inom skolan

   Här kan du anmäla fel och stölder av personalverktyg och iPads inom skolan.

   Här kan du anmäla fel och stölder av personalverktyg och iPads inom skolan.

  • Samarbete med Team kommunikation

   Rektorer i Alingsås kommun kan ansöka om samarbete med Team Kommunikation. I teamet ingår hörsel-och specialpedagog Carola Lindbom och logoped Frida Mjögeman. Team kommunikation ingår i enheten för Stöd och utveckling. Ansökan kan röra en utbildningsinsats och/eller konsultation på organisations-, grupp-eller individnivå. 

   Rektorer i Alingsås kommun kan ansöka om samarbete med Team Kommunikation. I teamet ingår hörsel-och specialpedagog Carola Lindbom och logoped Frida Mjögeman. Team kommunikation ingår i enheten för Stöd och utveckling. Ansökan kan röra en utbildningsinsats och/eller konsultation på organisations-, grupp-eller individnivå. 

  • SMS-inloggning för vårdnadshavare i Arena

   SMS-inloggning används för de som inte har mobilt bankID för identifiering.

   Receptionens personal fyller vårdnadshavarens uppgifter i denna e-tjänst. Särskild behörighet krävs.

   SMS-inloggning används för de som inte har mobilt bankID för identifiering.

   Receptionens personal fyller vårdnadshavarens uppgifter i denna e-tjänst. Särskild behörighet krävs.

  Övriga e-tjänster (17)

  • Aktivera skicka fil

   Detta steget måste du genomföra för att få tillgång till e-tjänsten skickafil. E-tjänsten vänder sig till dig som har behov av att skicka filer i olika storlekar och format. Filerna kan också skickas på ett informationssäkert vis. 

   Detta steget måste du genomföra för att få tillgång till e-tjänsten skickafil. E-tjänsten vänder sig till dig som har behov av att skicka filer i olika storlekar och format. Filerna kan också skickas på ett informationssäkert vis. 

  • Beställning till husansvarig på Kommunledningskontoret

   Här kan du som arbetar på Kommunledningskontoret lägga in beställningar till husansvarig för:

   • Kontorsmaterial som inte finns i ordinarie sortiment
   • Järnvaror, exempelvis klädkrokar

   Här kan du som arbetar på Kommunledningskontoret lägga in beställningar till husansvarig för:

   • Kontorsmaterial som inte finns i ordinarie sortiment
   • Järnvaror, exempelvis klädkrokar
  • Bevakningstjänster och utrustning

   Här informerar du säkerhetsenheten om ditt behov av bevakningstjänster och utrustning genom att besvara några frågor.
   Vissa beställningar går direkt till upphandlad leverantör och andra hanteras först av säkerhetsenheten innan de går vidare.

   Här informerar du säkerhetsenheten om ditt behov av bevakningstjänster och utrustning genom att besvara några frågor.
   Vissa beställningar går direkt till upphandlad leverantör och andra hanteras först av säkerhetsenheten innan de går vidare.

  • Boka Sparbankssalen

   Här bokar du Sparbankssalen i Utbildningens Hus.

   Här bokar du Sparbankssalen i Utbildningens Hus.

  • Feriejobb - intresseanmälan för arbetsplatser

   Här kan arbetsplatser i Alingsås kommun anmäla sitt intresse att ta emot feriejobbande ungdomar sommaren 2021.

   Här kan arbetsplatser i Alingsås kommun anmäla sitt intresse att ta emot feriejobbande ungdomar sommaren 2021.

  • Geodata - beställning

   Här kan du beställa utdrag av geodata.

   Här kan du beställa utdrag av geodata.

  • Geodata - översikt

   Här kan du beställa översikt av geodata.

   Här kan du beställa översikt av geodata.

  • Kontakta fordonsenheten

   Här hanteras alla fordonsrelaterade frågor.

   Här hanteras alla fordonsrelaterade frågor.

  • Skicka fil

   E-tjänsten vänder sig till dig som har behov av att skicka filer i olika storlekar och format. Filerna kan också skickas på ett informationssäkert vis.

   E-tjänsten vänder sig till dig som har behov av att skicka filer i olika storlekar och format. Filerna kan också skickas på ett informationssäkert vis.

  • Support samtycke till personuppgifter förskola/skola

   Support samtycke till personuppgifter förskola/skola

   Support samtycke till personuppgifter förskola/skola

  • Visselblåsare

   Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare, uppdragstagare och förtroendevalda i Alingsås kommunkoncernen ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.

   Visselblåsarfunktionen är en rapporteringskanal som syftar till att medarbetare, uppdragstagare och förtroendevalda i Alingsås kommunkoncernen ska kunna anmäla allvarliga missförhållanden begångna av personer i ledande ställning, och känna sig trygga med att anmälningarna tas emot och hanteras på ett korrekt sätt.