Här kan du som anställd utföra många av dina ärenden till Alingsås kommun via digitala e-tjänster.

 

När du använder Alingsås kommuns e-tjänster får du notifikationer och bekräftelse på att handläggare mottagit ditt ärende. Du kan, om det är nödvändigt, få meddelande från handläggare och svara eller komplettera ärendet via mina sidor.

 

I toppmenyn, under rubriken Mina sidor, når du de flesta av dina pågående eller genomförda ärenden, bokningar osv. Här kan du också hitta eventuella meddelanden från handläggare.

 

e-legitimation

E-legitimation kan jämföras med en vanlig id-handling, exempelvis körkort. Med en e-legitimation kan du på ett säkert sätt legitimera dig på internet. Läs mer på Skatteverkets hemsida om e-legitimation. E-legitimation får du genom din bank. På Skatteverkets hemsida hittar du samtliga utgivare av e-legitimation. För att skaffa e-legitimation så behöver du ett svenskt personnummer. E-legitimation kan behövas i vissa av våra interna e-tjänster.

 

En sparad ansökan är inte en inkommen handling

Genom att klicka på ”Spara” i en e-tjänst sparas din ansökan på en särskilt avdelad yta som begränsar åtkomsten till din ansökan, så att inga obehöriga kan läsa eller förvränga informationen. Du kan när som helst komma åt din ansökan igen. För att fortsätta arbetet med din ansökan i de interna e-tjänsterna behöver du vara inloggad i e-tjänstsystemet med ditt vanliga användarnamn och lösenord som du har på jobbet så att vi kan säkerställa din identitet. Din ansökan är inskickad till kommunen och kan börja behandlas först när e-tjänstens samtliga steg är slutförda. Så länge din ansökan är sparad och inte inskickad så är det bara du som kan se den under Mina sidor, som är ditt utrymme för att hantera uppgifter.

 

Ärende som skickas in via en e-tjänst är en inkommen handling

Dina personuppgifter utgör en del av kommunens allmänna handlingar och vi kan få frågor om att lämna ut dessa till enskilda eller företag. Före ett utlämnande genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.