Bisyssla anmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
  • Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller annan verksamhet som en anställd har vid sidan om sin huvudanställning.
  • För kommunanställda regleras bisyssla av lag om offentlig anställning (LOA) och av kollektivavtalet, Allmänna Bestämmelser (AB).
  • Kommunanställd personal får inte ha bisysslor som kan rubba förtroendet för deras opartiskhet, inverkar hindrande på arbetsuppgifterna eller som konkurrerar med arbetsgivarens verksamhet.
  • Förtroendeuppdrag inom fackliga, politiska eller ideella organisationer räknas inte som bisyssla.

E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade

Mer information om bisyssla på Kommun portalen

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa