Anmälan vård av svårt sjukt barn

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Anmälan vård av barn för : 

- Allvarligt sjukt barn
- Barn som fyllt 12 år men inte 16 år
- Barn som fyllt 16 och som om omfattas av LSS

Ifyllt formulär skickas till chef för signering. 

Den anställde rapporterar i självservice vid varje tillfälle man är frånvarande med orsak VAB/10 dgr barns födelse.

Läkarutlåtandet sparas hos chef. 

E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa