Semesterdagar till timmar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Semesterdagar som kan omvandlas är:

Intjänade dagar som överstiger 25 (gäller de som fyller 40 år under året)

Sparade dagar över 25 (gäller alla med semestertjänst)

Enligt bestämmelser i AB har arbetstagare möjlighet att omvandla semesterdagar till timmar för att kunna få ledighet del av dag.

Ledigheten kan endast tas ut del av dag och kan ej kombineras med annan frånvaro. Du kan enbart omvandla semesterledighet i timmar framåt för kalenderåret och inte bakåt.

Beräkning av semesterledighet i timmar

En semesterdag omräknas enligt följande utifrån grund anställning:

Genomsnittligt antal arbetstimmar/vecka delat med 5 blir antal semestertimmar.

Exempel: 40 tim/5=8 timmar.  Semesterdagstillägg betalas ut för hel semesterdag vid första tillfället en semesterdag omvandlas till timsemester.  Detta gäller ej dig som har semesterväxlat.

Antalet sparade semestertimmar får inte överstiga 180. Uppehålls- och ferieanställda har ej rätt till timsemester.

E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa