Förskjuten arbetstid

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Endast chef kan skicka in denna e-tjänst!

  • E-tjänsten används endast vid förändring av arbetstidens förläggning och ska inte tillämpas för att utöka en arbetstagares arbetstid, i så fall är det fråga om övertid eller fyllnadstid.
  • Tillägg på lönen utges under 10 dagar från tillsägelsedagen för arbetad (förskjuten) arbetstid, som enligt tidigare ordinarie pass skulle varit ledig tid. 
  • Om tillsägelse görs samma dag som arbetstiden ska förändras räknas både arbetstiden i det egna schemat och det nya förskjutna schemat som arbetstid i AB:s mening dvs tiden i nya schemat räknas som fyllnad eller övertidsersättning. Denna e-tjänst ska i dessa fall inte användas, utan medarbetaren registrerar extratid i självservice.
  • Tillägget utges inte samtidigt med fyllnadslön och övertidslön.

För mer information se Kommunportalen https://intranet.alingsas.se/sida/ovriga-ersattningar

E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa