Väntade intäkter

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Om du vet att pengar kommer att sättas in på kommunens bankkonto använd denna E-tjänst för att rapportera in uppgifter. 

Observera att om två förvaltningar delar på t.ex. ett bidrag ska det skickas in som ett gemensamt ärende. Om det inte görs blir det svårt att identifiera inbetalningen.

Frågor om e-tjänsten

Redovisningsenheten
kassan@alingsas.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@alingsas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa