Handkassekort - ansök

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med denna E-tjänst kan du som ansvarig chef ansöka om nytt handkassekort för din verksamhet. Om verksamheten har haft kort tidigare och det ska ersättas använd E-tjänsten Handkassekort - Ändra.

Kriterier för att få en handkassa beviljad:

  1. Betalning direkt vid inköp behövs för att kunna genomföra kommunens åtagande gentemot invånarna, t.ex. pedagogiska och sociala aktiviteter med brukare inom LSS/SoL.
  2. Betalning kan inte ske mot faktura.
  3. Betalning med kortet behöver, i normalfallet, ske varje månad men minst varannan månad.

Inom vård och omsorg gäller följande:

  • Ansvarig chef fyller i och skickar in ansökan.
  • Kortadministratör på chefsstöd hämtar ut kortet några dagar senare efter överenskommelse med ekonomiavdelningen. 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa