Beslutsstöd - behörighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med den här E-tjänsten kan du anmäla ny användare, komplettera och ta bort behörighet, avsluta användare. Du kan också anmäla behörighetsproblem som att en användare inte är kopplad till rätt ansvar eller organisationsgren. Det kan också handla om att användaren inte ser något i sin prognosuppgift m.m.

Att lägga upp en ny användare kan beställas av en chef, ekonom eller utsedd person på förvaltningen.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa