Anmäla medarbetare till avancerad resursplanering/ resurspass

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänsten används för att anmäla månadsanställd personal till avancerad resursplanering.  E-tjänsten skickas in utav chef/chefsstöd eller samordnare. När ärendet avslutas kan medarbetaren användas i avancerad resursplanering.

E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa