Fördelning av lön - för en person

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Avser en medarbetare som skall lönefördelas, vid flera personer inom samma förvaltning hänvisar vi till e-tjänsten på följande länk: https://internservice.alingsas.se/fordelninggruppniva

Fördelning av lön ska vid nyanställning så långt som möjligt skrivas in direkt på anställningsavtalet. Sker det därefter förändringar i lönefördelningen används denna E-tjänst.

Eftersom schemat är lönestyrande är det viktigt att nytt schema rapporteras till lön så fort arbetstiden ändras. Tänk på att utlagda timmar i schemat måste stämma överens med sysselsättningsgraden.

E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa