Handkassekort - ändra

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ersätta kort

Ett handkassekort är giltigt i 2 år från beställningsdatum. Sista laddningen måste ske senast 30 dagar före kortets utgångsdatum. Om fortsatt behov av handkassa finns, begär förvaltningen ett ersättningskort, till vilket ekonomiavdelningen för över återstående belopp. Begäran ska göras i denna E-tjänst senast 30 dagar före utgångsdatum på det gamla kortet för beställning och administration av nytt kort. 

Ett kort kan också ersättas vid förlust eller stöld. Om handkassekortet är borttappat eller befaras stulet, ska det omedelbart spärras via bankens spärrservice på telefon eller i kortportalen. Vid stöld ska polisanmälan göras och bifogas i E-tjänsten tillsammans med en skärmdump av rapportöversikten i kortportalen, där saldot på det gamla kortet framgår. Är kortet borttappat räcker det med skärmdumpen.

Avsluta kort

När ett handkassekort t.ex. inte längre behövs i verksamhetens ska kortet spärras, kostnaderna redovisas på vanligt sätt och anmälan om att avsluta kort göras i denna E-tjänst. Om redovisningen inte stämmer överens med det ursprungliga beloppet, belastas användande enhet kostnaden för eventuellt svinn. Belopp som eventuellt finns kvar på kortet återförs till kommunens bankkonto. Observera att sista redovisningen för kortet (samtliga kvitton ska vara med) bifogas i E-tjänsten.

Ändra belopp

Ibland kan beloppet behöva ändras för handkassekortet. Här kan du välja om ändringen ska vara permanent eller tillfällig.

 

 

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa