Fullmakt postöppning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ger du fullmakt för öppning av post som är adresserad till dig. Posten öppnas av registrator på din förvaltning.

Samtliga nämnder inom kommunen har ett ansvar enligt offentlighetslagstift­­ningen att öppna all in­komman­de post, såväl vanliga brev som e-post.

Alingsås kommun vill genom denna fullmakt försäkra sig om att ansvaret i för­hållande till offentlighetslagstiftningen fullföljs av alla anställda fullt ut i verksam­heterna.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa