Kassaansvarig - anmäl/ändra

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Vid varje försäljningsställe ska en kassaansvarig och en ersättare utses.

Ansvaret avser övergripande ansvar för den fysiska hanteringen av kontanterna såväl som den ekonomiska redovisningen. Med övergripande ansvar för den fysiska hanteringen menas att alla som arbetar med att ta betalt på försäljningsstället ska känna till de regler och rutiner som finns på arbetsplatsen.

Beslut om vem som ska vara kassaansvarig ska anmälas av förvaltningen via denna E-tjänst. 


Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa