Sjuk/Frisk anmälan - mer än 7 kalenderdagar

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Chef/administratör sjukanmäler medarbetare som är sjuk mer än 7 kalenderdagar.

  • Om en medarbetare är sjukfrånvarande mer än 7 dagar, görs ett avdrag i lönesystemet för hela månaden oavsett slutdatum för läkarintyget.
  • Chef/administratör meddelar lön och bemanningsenheten via denna e-tjänst om omfattning på sjukfrånvaron förändras samt friskanmäler medarbetaren när denne åter är i tjänst.
  • Sjukanmälan till Försäkringskassan sker automatiskt efter dag 14.

E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa