Betalkort/inköpskort

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Med denna E-tjänst kan en chef ansöka om betal- eller inköpskort för sin medarbetare.

Följande förbindelse kommer kortinnehavaren behöva signera före kort kvitteras ut.

 1. Kortet är personligt och får inte lånas ut.
 2. Kortet ska endast användas vid inköp till verksamheten.
 3. Kortet får inte användas för privat bruk.
 4. Varje kort har en personlig beloppsgräns. Inköp som överstiger denna beloppsgräns godtas ej.
 5. Inköpskortet får inte användas till kontantuttag eller resor. 
 6. Specificerad moms ska begäras vid varje inköpstillfälle.
 7. Kvitto och slip ska redovisas av kortinnehavaren enligt upplagda rutiner. På kvittot ska det klart och tydligt framgå vad köpet avser.
 8. Kortinnehavaren ansvarar gentemot Alingsås kommun för samtliga inköp på kortet.
 9. Kortet är en värdehandling och ska förvaras på betryggande sätt.
 10. Förlust av kortet ska omedelbart anmälas till First Card på tfn 0771- 40 71 70. Du ska också informera kontaktpersonen på förvaltningen och närmaste chef.
 11. Vid förlust av kvitto kan kortinnehavaren bli personligt betalningsansvarig och löneavdrag kommer eventuellt att göras.
 12. Vid anställningens upphörande eller vid byte av arbetsplats inom kommunen ska kortet omgående återlämnas till förvaltningens kortadministratör

Om Alingsås kommuns regler för kortanvändning inte efterlevs kan kortet dras in med omedelbar verkan.

Du hittar mer information om betal- och inköpskort i kommunportalen.

Följande behövs för e-tjänsten

 • BankID

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa