LAS-period för timavlönad

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst kan ej användas för anonymitetsskyddade.

Denna E-tjänst används vid erbjudande om hel arbetsperiod med timlön. Erbjudandet gäller hela arbetsperioden enligt erbjudet schema.

Arbetstagaren har alltså inte möjlighet att fritt tacka ja eller nej till enskilt pass under erbjuden arbetsperiod.
Arbetstagaren har vid accept av erbjudandet arbetsskyldighet för hela perioden (Kan t.ex. beordras övertid, schema kan förflyttas o.s.v.)

LAS dagar fås för hela arbetsperioden, även för arbetsfria dagar.

Villkor i anställningen är för övrigt oförändrade. Timlönen kan ej justeras.

Säkerställ att arbetstagaren är införstådd med och accepterar erbjudet schema för hela perioden innan e-tjänsten skickas in.

Om arbetstagaren fritt kan välja vilka pass denne vill acceptera var för sig ska inte denna E-tjänst användas. Varje dag räknas då istället som ett separat anställningstillfälle och ger en LAS dag.

Mer information gällande LAS finns på Kommunportalen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa