Geodata - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa utdrag av geodata.

Observera att allt geodata* som levereras här är uppdaterat (GIS-enheten uppdaterar kontinuerligt kommunens kartdatabaser) men det kan förekomma avvikelser beroende på när beställningen är genomförd. GIS-enheten tar inte ansvar för sådana eventualiteter.

Om Geodata som hämtas här ska lämnas till externa konsulter:

1) Geodata får ej spridas vidare utan ägarens godkännande. Geodata ska destrueras efter utfört arbete.

2) Observera att det måste skrivas en Geodata förbindelse mellan dig och mottagaren om du ska leverera följande information:

RK (Registerkartan) och Fastighetskartan

För varje gång du hämtar geodata som ska till en extern konsult, ska du meddela GIS-enheten att geodata har levererats samt mottagaren per mejl. Du ska dessutom bifoga en signerad (av bägge parter) förbindelse till sbn.platinamail@alingsas.se

Ta gärna kontakt med GIS- enheten på gis@alingsas.se.

*Observera att geodata som omfattar elförsörjning, telekommunikationer, informationssystem och ledningssystem (VA, gas, fjärrvärme) får ej spridas utan godkännande av dataägaren.

*Kartorna levereras i kommunens koordinatsystem: Sweref 99 12 00 (zon 12) och höjddata: RH 2000.

Beskrivning geodatatjänst

För övriga ärenden, använd gärna e-tjänsten Kontakta GIS-enheten eller Geodata - översikt.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa