Anmäla/avsluta uppdrag som god man

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna E-tjänst ny anmäls/avslutas god man.

Vid nyanmälan skickas ett mail med information om anställningsnummer när uppdraget är registrerat.

E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa