Samarbetsyta i Teams - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som är chef eller e-samordnare beställa samarbetsyta i Teams. Din närmaste chef ska godkänna din beställning via denna e-tjänst.

Regler för användning av Teams

Teams är avsett att användas endast som ett digitalt mötesverktyg samt chattfunktion. Information belagd med sekretess och/eller känsliga personuppgifter får ej hanteras i Teams.

Det är inte tillåtet att dela filer genom Teams, ej heller att använda det som en lagringsyta för filer. Använd befintliga fildelning- och lagringsytor(verksamhetssystem, Alfresco, G:, K: m.fl.)

Chattfunktionen används för kommunikation med öppen information, d.v.s. sådan information som inte är belagd med sekretess och/eller innehåller känsliga personuppgifter.

Känsliga personuppgifter är:

  • etniskt ursprung
  • politiska åsikter
  • religiös eller filosofisk övertygelse
  • medlemskap i fackförening
  • hälsotillstånd
  • uppgift om sexualliv/sexuell läggning
  • genetiska och biometriska uppgifter

Vid frågor kontakta din närmaste chef.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Godkännande av närmaste chef

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa