Rapportera in önskemål - Beslutstöd

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du rapportera in önskemål om förändring/utveckling av kommunens beslutsstödssystem.

Frågor om e-tjänsten

Redovisningsenheten
hypergene@alingsas.se

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@alingsas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa