Digitala verktyg för pedagoger och elever - beställning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som beställningsansvarig beställa verktyg till pedagoger och elever.
Har du frågor om beställning av digitala verktyg kan du vända dig till din förvaltnings kontaktperson.

BOU: Linda Alm, linda.alm@alingsas.se
KOU Elin Wilhelmsen, elin.wilhelmsen@alingsas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du ska vara utsedd beställare på BOU eller KOU för att få använda denna e-tjänst.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa