Inbeordring under semester enligt AB

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER
  • Om synnerliga skäl föreligger kan arbetsgivaren avbryta en arbetstagares semester. 
  • En bestämmelse i kollektivavtalet Allmänna bestämmelser innebär att en arbetstagare som får sin semester avbruten under huvudsemestern (semester under perioden juni-augusti) kompenseras med en extra semesterdag för varje arbetsdag som skulle varit semesterdag, dock med högst 5 semesterdagar totalt under året.
  • Om medarbetarens semester är inlagd i TC-planering byter chef ut semestern mot ordinarie arbetstid.
  • Mer information gällande avbruten semester enligt AB se vidare information på kommunportal.
  • Mer information gällande avbruten semester enligt AB för TimeCare Planering.

 

E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa