Geodata - översikt

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa översikt av geodata.

Beställaren får en översikt i form av en lista med en sammanställning av vilka geodata som ligger i beställd geografisk utsträckning.

Observera att allt geodata som visas här är bara för internt bruk. Innehåll av geodata som visas i översikten får inte delas med andra eller externa.

För övriga ärenden, använd gärna e-tjänsten Kontakta GIS-enheten.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa