Brandskyddsrapport för Socialförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Årlig rapportering av brandskyddsarbetet för Socialförvaltningen

Enligt Socialförvaltningens riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (SBA) ska förvaltningen en gång per år sammanställa en rapport rörande avvikelser- och åtgärdsrapporter. Rapporten lämnas till Socialnämnden för godkännande.

En viktig del i rapporteringen är att få en uppfattning om verksamheterna har ett fungerande systematiskt brandskyddsarbete där avvikelser uppmärksammas och åtgärdas. Det är viktigt att verksamheterna dokumenterar det arbete som utförs. Dokumentationen ligger sedan till grund för inrapporteringen i den här e-tjänsten.

Om det blir aktuellt att komplettera inskickade uppgifter så kommer handläggare att höra av sig via meddelandefunktionen i e-tjänsten.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Chefer med ansvar för kontors-, verksamhets-, och boendelokaler vid socialförvaltningen får skicka in denna e-tjänst.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa