E-tjänst - beställning/fråga/ändring/felanmälan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används endast för ärenden som rör e-tjänster byggda i Open ePlatform. De kännetecknas av att webbadressen antingen börjar på internservice.alingsas.se eller minasidor.alingsas.se.

Här kan du:

  • ställa frågor
  • lämna synpunkter/förbättringsförslag
  • begära ändring av befintlig e-tjänst
  • göra en felanmälan
  • beställa/avbeställa handläggarbehörighet

Om du vill föreslå en ny e-tjänst; kontakta e-samordnaren på din förvaltning.

Du som är e-samordnare beställer ny e-tjänst här.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa