Semester under sjukfrånvaro

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Semester rapporteras normalt i Självservice (eller Time Care planering) med undantag för semester under sjukfrånvaro som behöver rapporteras på via denna e-tjänst.

Medarbetare kan ej få sjuklön från arbetsgivaren och samtidigt ha semester. Sjuklön utges dag 2-14 dagarna i sjuklöneperioden. Från dag 15 i sjukperioden och vid ersättning i form av sjukpenning från Försäkringskassan kan medarbetare samtidigt ha semester (oavsett partiell sjukfrånvaro). Medarbetaren har också rätt att få ersättning för en hel semesterdag även om du är sjukskriven på deltid. Lön- och bemanningsenheten behöver därför ändra till rätt löneorsak för att omfattningen på semesterdagen ska bli rätt utbetald.

E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.


 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa