Företagshälsovård - synpunkter och avvikelser

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du som chef eller annan beställare lämna synpunkter eller anmäla avvikelse på beställd eller genomförd tjänst inom företagshälsovården.

Synpunkten eller avvikelsen framförs i första hand av beställaren till berörd profession på företagshälsovården. 
Om dialogen om synpunkt och eller avvikelse inte leder till förbättring eller åtgärd, ska beställaren fylla i denna e-tjänst.

Mottagare är HR-avdelningens kontaktperson mot företagshälsovården.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa