Låneavtal för pedagogiskt digitalt verktyg från Alingsås kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här ska pedagogisk personal signera låneavtal för sitt digitala verktyg. Avtalstexten finns att läsa i e-tjänsten.

Här kan du läsa Riktlinjer för informationssäkerhet i Alingsås kommun

Följande behövs för e-tjänsten

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa