Swedbanks kortportal - ändra

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

I denna E-tjänst ska du avsluta en användare om medarbetaren inte längre är anställd i Alingsås kommun eller inte längre ska arbeta i Swedbanks kortportal. Du kan också ändra behörighet för en användare, t.ex. från en handläggarroll till kortadministratörsroll eller tvärtom.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa