Pulsmätning - engagemang och trivsel

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna pulsmätningen innehåller ett fåtal frågor och tar cirka fem minuter att genomföra. Det är viktigt att du tar dig tid att besvara frågorna då dina svar är avgörande för att få en bra dialog på arbetsplatsen samt ge chefer och ledning insikter om vad som är viktigast för din arbetsgrupp att arbeta vidare med. 

Och viktigast av allt: Du är helt anonym i dina svar.

Vad händer efter jag har skickat in mina svar?

En sammanställning av de helt anonyma resultaten från pulsmätningen kommer att skickas till din chef när minst fem medarbetare i varje arbetsgrupp har svarat.

Din chef kommer att delge arbetsgruppen resultatet så att ni kan ha en dialog om detta på en arbetsplatsträff (en gång under våren och en gång under hösten).

Har du frågor, vänd dig till din närmaste chef!

Med vänlig hälsning
HR-avdelningen
Alingsås kommun

 

Frågor om e-tjänsten

HR-enheten

Personuppgiftsansvarig

Kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@alingsas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa