Samarbete med förskolepsykolog

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Förskolerektorer i Alingsås kommun kan ansöka om samarbete med förskolepsykolog.  Ansökan kan röra en insats och/eller konsultation på organisations-, grupp-eller individnivå. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du ska vara anställd på barn- och ungdomsförvaltningen.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa