Inventering instruktörsutbildning HLR

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Under maj månad genomförs en inventering av vilka HLR-instruktörer som ska genomföra utbildning under 2022. Detta för att vi ska få en uppfattning om hur stor volym vi behöver utbilda och vilka delar inom HLR vi ska planera för. Inventeringen genomförs via denna e-tjänst.

I denna e-tjänst anmäler du instruktörer som ska genomföra HLR-utbildning. Observera att detta inte är en anmälan till själva utbildningen.

Anmälan till respektive utbildningstillfälle kommer senare att ske på Kommunportalen under Aktiviteter och kurser.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa