Delegationsbeslut om ställföreträdande rektor för BOU, SL 2 kap 9 §

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Rektor utser och beslutar om ställföreträdare upp till 7 arbetsdagar. Vid mer än 7 arbetsdagar utser och beslutar verksamhetschef för förskolan/grundskolan ställföreträdare.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa