Bevakningstjänster och utrustning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här informerar du säkerhetsenheten om ditt behov av bevakningstjänster och utrustning genom att besvara några frågor.
Vissa beställningar går direkt till upphandlad leverantör och andra hanteras först av säkerhetsenheten innan de går vidare.

Du kan beställa/informera om följande i e-tjänsten:

  • Extra bevakning - tillfällig/planerad
  • Nytt bevakningsobjekt
  • Förändring av löpande bevakningsobjekt
  • Ordningsvakt
  • Väktare
  • Kameraövervakning
  • Personlarm
  • Efterrapportering av genomförd akutåtgärd
  • Avlarmningskod för individ
  • Personskydd

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa