Vaktmästeritjänster Sveagatan 12

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Tjänsten gäller vaktmästeritjänster och felanmälan för Samhällsbyggnadsförvaltningen och Planenheten på Sveagatan 12 och för fastigheten Skräddaren.

Exempel på beställningar som kan läggas i tjänsten:

  • Påfyllning av papper till kopiatorers lager i kopieringstorgen
  • Byte av lysrör och glödlampor
  • Rapportering av trasig utrustning i personalutrymmen, konferensrum eller andra gemensamma lokalytor i huset.

Gäller det felanmälan och frågor kring fordon, så ska du istället använda e-tjänsten Kontakta fordonsenheten. 

Gäller det en akut skaderisk, kontakta din närmaste chef eller skyddsombud. E-tjänsten är till för felanmälningar som kan vänta några dagar eller längre.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa