Anmälan till utbildning i svenska för invandrare - Campus

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här anmäler personal sökande som saknar fullständigt personnummer till utbildning i svenska för invandrare (sfi).
Sökande måste bo i Alingsås kommun. 

Har sökande ett fullständigt personnummer eller samordningsnummer gör sökande själv en anmälan via https://alingsas.alvis.se/sfi

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa