Kommunportalen - support

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst används för alla ärenden som rör vårt intranät Kommunportalen. Exempelvis:

  • Frågor 
  • Felanmälan/synpunkter
  • Behörighet 
  • Publicering av innehåll

Dina val i e-tjänsten avgör vem eller vilka som kommer handlägga ditt ärende. 

Observera att e-tjänsten gäller för Kommunportalsärenden.
Vill du fråga om eller felanmäla andra it-system? Använd e-tjänsten Kontakta helpdesk.
 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa