Ledighetsansökan

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du ansöka om ledigheter enligt nedan, om ansökan avser en annan tidsperiod än nedan registrerar du den i självservice.

  • Föräldraledighet - längre än 30 dagar 
  • Graviditetsledighet - dag 1-60
  • Tjänstledighet utan lön -  längre än 30 dagar 
  • Tjänstledighet med lön - från dag 1
  • Studieledighet med lön - från dag 1
  • Studieledighet utan lön - från dag 1

E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade, kontakta oss på telefon 0322-617020.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa