Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension för förtroendevalda

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Ansökan skall vara kommunens pensionshandläggare tillhanda senast tre månader innan pensionen skall börja betalas ut. 

Ta även del av informationen som finns på kommunportalen - Ersättning till förtroendevald regler och belopp

E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa