Upphandling

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

E-tjänst för alla typer av ärenden när det gäller upphandling.

  • Anmäl din förvaltnings, avdelnings eller enhets upphandlingsbehov
  • Dokumentation av direktupphandling
  • Dokumentation av direktupphandling vid köpt vård inom socialförvaltningen
  • Avvikelse eller synpunkt på avtal
  • Elavtal - anmäl nya anläggningar eller flytt av befintliga anläggningar till nya elleverantören
  • Frågor om upphandling eller avtal

Återkoppling sker snarast ? normalt inom 10 arbetsdagar med undantag för semesterperioder.

Läs mer om upphandling och inköp på Kommunportalen.

Om du har verksamhet som är klassad enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585), så får du inte använda denna e-tjänst. Säkerhetsskyddslagen gäller den information och/eller verksamheter som rör Sveriges säkerhet.

Ta kontakt med säkerhetsskyddschef Eija Suhonen via telefonnummer 61 69 19 för råd om handläggning.

 

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa