Hanteringen av användarkonton och OTP-kort för externpersonal

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du:

- Beställa nytt användarkonto med tillhörande OTP-kort

- Avbeställa konto och OTP-kort vid ex. avslut av konto.

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
vard.omsorg@alingsas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa