Beslut om ställföreträdande rektor för Alströmergymnasiet och Campus

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här meddelar du som rektor vid Alströmergymnasiet och Campus om ställföreträdande rektor.

Det är alltid den rektor som ska vara frånvarande som fyller i e-tjänsten. Vid behov skickas beslut automatiskt till verksamhetschef.

Rektor utser och beslutar själv om ställföreträdande upp till 7 arbetsdagar. 8 arbetsdagar eller mer beslutar verksamhetschef för.

Frågor om e-tjänsten

Anique Zwart

Personuppgiftsansvarig

Kultur- och utbildningsnämnden

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa