Systemlistan - behörighet

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du beställa behörighet till Systemlistan.

Systemlistan är en förteckning över samtliga system som används av Alingsås kommun. Här finns bland annat uppgifter om systemförvaltare, systemansvarig, leverantör, supportinformation, avtal och annan dokumentation för respektive system.

E-samordnare på förvaltningarna får behörighet att se alla system och hantera sin förvaltnings system.
Övriga användare som ansöker om behörighet får endast se sin förvaltnings system. 
Systemförvaltare kan ansöka om att få se och redigera "sina" system.

Din begäran skickas automatiskt till din e-samordnare för godkännande innan den skickas vidare till helpdesk.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa