Anmälan ersättning enligt AB gällande semester

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Arbetstagare som fått högst 14 semesterdagar förlagda under juni?augusti, får två betalda semesterdagar extra under semesteråret samt ett engångsbelopp om 5000 kronor.

Arbetstagare som fått 15?19 semesterdagar förlagda under juni?augusti får en betald semesterdag extra under semesteråret samt ett engångsbelopp om 3000 kronor.

För mer information Allmänna bestämmelser §27

E-tjänsten kan inte användas för anonymitetsskyddade.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa