Begäran om anstånd för kundfaktura inom socialförvaltningen

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Här kan du begära anstånd för kundfakturor till chefer inom socialförvaltningen.

Frågor om e-tjänsten

Gunvi Sultan
gunvi.sultan@alingsas.se

Personuppgiftsansvarig

Socialnämnden
socialnamnden@alingsas.se

Följande behövs för e-tjänsten

  • Du måste vara redovisningsekonom eller ekonom på socialförvaltningen för att kunna använda denna e-tjänst

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa