Combine Support

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Denna e-tjänst riktar sig till dig som har ett problem, eller upptäckt ett fel i verksamhetssystemet Combine (med tillhörande moduler).

Tänk på att du inte får skriva eller bifoga filer i ärendet som innehåller personuppgifter eller information som kan härleda till en specifik brukare/patient.

 

OBS! Har du frågor om handhavande eller rutiner så ska du alltid vända dig till en superanvändare på din avdelning eller din närmsta chef.

Frågor om e-tjänsten

Carl O'Keeffe
carl.okeeffe@alingsas.se

Personuppgiftsansvarig

Vård- och omsorgsnämnden
vard.omsorg@alingsas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa