Informera om e-tjänst

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Open ePlatform är vårt utpekade e-tjänstsystem. Om IT-chefen ändå godkänner beslut om att investera i en annan e-tjänst, ska den länkas från vår samlade e-tjänstplattform, minasidor.alingsas.se eller internservice.alingas.se. Syftet är att användarna enkelt ska kunna hitta och söka efter tjänsten utifrån kategori och målgrupp. Det kan vara nödvändigt att stänga en redan befintlig e-tjänst som fyller samma syfte.

Denna e-tjänst hjälper dig att gå igenom de åtgärder som är nödvändiga.

Personuppgiftsansvarig

kommunstyrelsen
kommunstyrelsen@alingsas.se

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa