Ny befattningsbenämning

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Alingsås kommun har idag över 200 befattningar i anställningsguiden som är kvalitetssäkrade och samverkade. Dessa är en del av bilden av oss som arbetsgivare och ska därför vara tidsenliga, gemensamma och begränsade till ett ändamålsenligt antal. Vid förändrade behov i verksamheten ansöker förvaltningarna om att inrätta nya befattningsbenämningar via den här e-tjänsten. 

Observera att handläggningstiden är upp till fyra veckor för att en arbetsvärdering och samverkan av tjänstens innehåll ska hinna genomföras. Samverkan sker på LSG eller FSG inom berörd förvaltning och behöver vara klar innan rekrytering påbörjas eller anställningsavtal skapas. 

Personalchef har beslutanderätt om vilka kommunala befattningar som införs.

E-tjänsten säkerställer:

  • Följsamhet med SKR:s lista över kommunala befattningskoder
  • Arbetsvärdering av tjänstens krav och innehåll genomförs i BAS
  • Koppling görs till korrekt AID-etikett
  • Koppling görs till korrekt förhandlingsområde
  • Förslag till lönespann tas fram av HR
  • Säkerställande att samverkan sker med berörd facklig organisation

Facklig samverkan
Förändringar gällande befintliga befattningsbenämningar och införande av nya befattningsbenämningar ska samverkas innan beslut tas om förändringen/införandet. Om förändringen/införandet berör redan anställd medarbetare ska även förhandling ske enligt Medbestämmandelagen (MBL).

Följande behövs för e-tjänsten

  • Denna e-tjänsten kan endast användas av ledningspersonal.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa